Dammhaveri

Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle gå sönder kan stora områden längs älven svämma över.


Indalsälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. För att kunna producera el måste man kunna reglera vattnet med dammanläggningar. I Indalsälven finns flera stora dammar.

Vad händer vid ett dammbrott?

Vid ett dammbrott kommer inte någon flodvåg att skölja över länet, det handlar istället om en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen.

Om en damm brister varnas du med ett VMA

Om en damm skulle gå sönder utfärdas en varning på samma sätt som vid andra allvarliga olyckor. SOS Alarm går ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). Ett VMA består av utomhussignaler samt information i radio och tv. Ett VMA kan också gå ut till fasta telefoner i berört område samt till mobiltelefoner hos personer som är skrivna i samma område.

Sök information genom att:

  • Lyssna på Sveriges Radio P4
  • Läs på din kommuns webbplats
  • Ring informationsnumret 113 13

Kommunerna längs älvarna har i samarbete med Länsstyrelsen tagit fram en plan för utrymning av riskområden vid dammhaveri.

Utrymning:

  • Ta med det viktigaste; mediciner, plånbok, mobiltelefon och laddare.
  • Räkna med att du behöver vara borta i några dagar
  • Instruktioner om utrymning ges i radio och kommunens webbplats.
  • Får du instruktioner om att utrymma - du som kan ordna egen tranport lämnar riskområdet snarast.
  • Har du ingenstans att ta vägen, ta dig till din utrymningsstation.
  • Du som inte kan ordna egen transport får information i radion hur du får hjälp.

Översvämningen pågår inte mer än i en vecka.

God beredskap

Med god beredskap och bra planering kan konsekvenserna av ett dammhaveri mildras. Därför har länets kommuner tillsammans med länsstyrelsen och dammägarna gjort en samordnad planering för ett dammhaveri.

En viktig del i arbetet med att ta fram beredskapsplanerna har varit att samordna rutiner för larm och åtgärder, kartläggning av riskområden och planer för att minska skadorna och underlätta en eventuell evakuering.

Ansvar

Dammägarna har ansvaret för att dammarna är säkra.

Kommunen och räddningstjänsten ansvarar för att förebygga och planera för olyckor som orsakas av riklig nederbörd eller dammhaveri.

Översvämning utan dammhaveri

Vid vårflod och riklig nederbörd kan det bli stora översvämningar även utan att en damm brister. I Länsstyrelsens karttjänst kan du se vilka områden som beräknas översvämmas vid höga flöden.

Senast uppdaterad: