Indalsälven

Indalsälven är en 430 kilometer en lång älv i Jämtland och Medelpad. Den är en av Sveriges vattenrikaste älvar och har sedan sekelskiftet blivit kraftigt utbyggd för elproduktion.

 

Indalsälven börjar sin resa mot Bottenhavet uppe i Jämtlandsfjällen och rinner ut ett par mil norr om Sundsvall i Klingerfjärden.

Längs Indalsälven i Medelpad finns dammarna Järkvissle, Sillre och Bergeforsen. Bergeforsen är klassad som farlig verksamhet och kan göra störst skada för människa och miljö, enligt lagen om skydd mot olyckor.

Senast uppdaterad: