Länets räddningstjänster samarbetar

Från och med 1 juni kommer alla larm i Västernorrland hanteras och ledas från inre befäl hos SOS Alarm i Sundsvall.

Det är räddningstjänsterna i Västernorrland som tillsammans turas om att bemanna funktionen inre befäl i Sundsvall. Vi har då alla räddningsresurser i hela länet att tillgå.

- Vi kommer bli mer robusta och ha en bättre förmåga att hantera stora händelser, säger Andreas Hoff, räddningschef hos Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen.

Närmaste styrka larmas alltid. Men om händelsen är stor eller om det blir flera stora händelser i Västernorrland samtidigt, kan hela länets resurser omfördelas och hjälpa till. Det här är ett led i det nya lagkravet att räddningstjänsterna i landet måste organisera sig på ett sätt som gör att det blir lättare att hjälpa varandra när det behövs.

Publicerad: