Symbol för brandfarlig vara.

Brandfarlig vara

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor ska ha den kompetens eller tillgång till den kompetens som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning och varornas egenskaper.

Ett sätt att få den kompetensen är att genomgå en föreståndarutbildning.

LBE 9 §

En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. En tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska anmälas till tillståndsmyndigheten.

Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

Anmäl till utbildning

Länken Anmälan till Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning, går till Brandskyddsföreningens webbanmälan. Där ser du när kurserna äger rum samt hur många platser som finns kvar på respektive kurs.

Senast uppdaterad: