Avgift för brandskyddskontroll i Sundsvalls kommun

Här ser du vad brandskyddskontroll kostar i Sundsvalls kommun.

Priserna anges i kronor, inklusive moms.

Objekt i småhus

Grundavgift för brandskyddskontroll i småhus

Grundavgift

Kronor

Fast boende

356

Fritidshus

436


Kontrollavgift för värmepanna; fasbränsleeldad, oljeeldad eller lokaleldad

Kontrollavgift

Kronor

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal

704

Kontroll av tillkommande objekt på samma skorsten

313

Kontroll av tillhörande objekt på annan skorsten

704


Tilläggsavgifter

För kontroll genom temperaturmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning tas en ersättning ut för den extra tiden med ett timpris på 938 kronor per timme.

En extra avgift kan tas ut om kontrollen inte har kunnat utföras enligt ordinarie avisering. Den avgiften är 297 kronor.

Övriga objekt – timpris 938 kronor

För övriga objekt är avgiften ett timpris på 938 kronor per timme. Kontakta gärna sotningsentreprenören för mer information.

John Iggström Telefon: 060-15 52 50
Sundsvalls södra sotningsdistrikt Länk till annan webbplats.

Mikael Boväng Telefon: 060-56 82 60

Indexering av avgifterna

Avgifterna för brandskyddskontroll revideras varje år enligt ett sotningsindex. Det bestäms varje år av Sveriges kommuner och landsting och Skorstensfejarmästarnas riksförbund.

Senast uppdaterad: