Avgift för sotning i Ånge kommun

Här ser du vad sotning och rengöring kostar i Ånge kommun.

Priserna anges i kronor, inklusive moms.

Objekt i småhus

Grundavgift

Grundavgift för objekt i småhus

Grundavgift

Kronor

Fast boende

319

Fritidshus

429


Avgift för värmepanna (konor per enhet)

Avgift för värmepanna

Värmepanna med normal effekt högst 50 Mcal/h (cirka 60 kilowatt)

Kronor

eldad uteslutande med olja

269

miljögodkänd för olja

269

eldad helt eller delvismed fast bränsle

337

miljögodkänd för fast bränsle

337


Om du har fler värmepannor tillkommer 156 kronor för varje extra panna. Gäller för pannor med normal högsta effekt 50 Mcal/h.

Avgift för braskamin och lokaleldstad

Avgift för braskamin och lokaleldstad

Avgift för braskamin och lokaleldstad

Kronor

Braskamin

233

Lokaleldstad

233


Tilläggsavgifter

Tilläggsavgifter för förbindelsekanal eller bikanal som är minst 1 meter lång

Förbindelsekanal eller bikanal som är minst 1 meter lång

Kronor

1,0-2,5 meter lång

41

2,6-5.0 meter lång

99

Mer än 5.0 meter lång: Timersättning per person

609


För stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal är avgiften ett timpris på 621 kronor per timme. Parterna kan komma överens om ett fast pris beräknat på tidsåtgången.

Extra inställelse och förhinder att utföra arbetet
En extra avgift kan tas ut om arbetet inte har kunnat utföras enligt ordinarie avisering. En timersättning på 621 kronor per timme tas då ut för den extra tiden samt en administrationsavgift på 94 kronor.

Övriga avgifter

Övriga avgifter

Övriga avgifter

Kronor

Hämtning av stege

61


Övriga objekt

För information om avgifter för sotning och rengöring av övriga objekt, kontakta vår sotningsentreprenör i Ånge:

Jörgen Olsson, Ånge
Telefon: 0690-103 60
JO Sotning Länk till annan webbplats.

Timersättning

Timersättningen per person är 609 kronor.

Speciell teknisk utrustning

I avgifterna ingår kostnaden för vanlig utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning, till exempel sotsugare och tvättaggregat utgår tilläggsavgift enligt överenskommelse med kunden.

Indexering av avgifterna

Avgifterna för sotning och rengörnig revideras varje år enligt ett sotningsindex. Det bestäms varje år av Sveriges kommuner och landsting och Skorstensfejarmästarnas riksförbund.

Senast uppdaterad: