Bild på en låda med explosiv vara

Tillsyn av sprängämnesprekursorer

Vissa kemiska produkter innehåller ämnen som kan användas för att göra hemgjorda sprängämnen. Därför har tillgången till produkter som innehåller så kallade sprängämnesprekursorer begränsats. Från den
1 februari 2021 gäller EU-förordning 2019/1148.

 

Det finns krav vid försäljning av sprängämnesprekursorer till andra företag. Säljaren måste till exempel begära uppgifter om köparen och upplysa kunden om vilka regler som gäller. Misstänkta köp ska rapporteras till polisen.

Försälljning får bara ske till:

  • Profesionella användare, vilket är företag som behöver använda produkterna i sin yrkesmässiga verksamhet.
  • Ekonomiska aktörer, vilket är företag som tillhandahåller produkterna på marknaden (men inte använder dem).

Det är du som säljare som måste bedöma om kunden representerar någon av ovanstående typ av företag. Annars är kunden en ”enskild” och måste ha tillstånd för att handla sprängämnesprekursorer.

Läs mer om de skärpta reglerna för dig som säljer kemiska produkter under relaterad information.

I Medelpad är det räddningstjänsten som utför tillsyn hos de företag som säljer sprängämnesprekursorer. Vi kontrolleras att reglerna följs. Vi tar ingen avgfit för tillsynen.

Senast uppdaterad: