Anslagstavla

Det här är Medelpads Räddningstjänstförbunds digitala anslagstavla. Här publicerar vi kungörelser, tillkännagivanden och justerade protokoll. På sidan finns också information om hur du kan överklaga ett beslut.

Sammanträdesdagar år 2024

Sammanträden ägarrådet

Ägarrådets sammanträden

Datum

Klockslag

Plats

2024-04-12

9.00-12.00

Sundsvalls brandstation

2024-10-11

9.00-12.00

Digitalt Teams


Sammanträden förbundsdirektionen

Direktionens sammanträden

Datum

Klockslag

Plats

2024-02-09

9.00-12.00

Timrå kommunhus

2024-04-09

9.00-12.00

Digitalt Teams

2024-05-31

9.00-12.00

MRF Skyddscenter Fillan

2023-09-27

9.00-15.30

Ånge brandstation

2024-12-06

9.00-12.00

Sundsvalls brandstation


År 2024

 • Direktionens protokoll 9 april 2024

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 09 april 2024

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 17 maj 2024

  Datum för nedtagande: 27 maj 2024

 • Direktionens protokoll 9 februari 2024

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 09 februari 2024

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 06 maj 2024

  Datum för nedtagande: 17 maj 2024

År 2023

 • Direktionens protokoll 8 december 2023

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 08 december 2023

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 04 januari 2024

  Datum för nedtagande: 15 januari 2024

 • Direktionens protokoll 3 november 2023

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 03 november 2023

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 09 november 2023

  Datum för nedtagande: 20 november 2023

 • Direktionens protokoll 6 oktober 2023

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 06 oktober 2023

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 31 oktober 2023

  Datum för nedtagande: 11 november 2023

 • Ordförandebeslut protokoll 5 september 2023

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 05 september 2023

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 05 september 2023

 • Direktionens protokoll 2 juni 2023

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 02 juni 2023

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 29 juni 2023

  Datum för nedtagande: 11 juli 2023

 • Direktionens protokoll 17 februari 2023

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 17 februari 2023

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 12 april 2023

  Datum för nedtagande: 23 april 2023

År 2022

 • Direktionens protokoll 9 december 2022

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 09 december 2022

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 10 mars 2023

  Datum för nedtagande: 21 mars 2023

 • Direktionens protokoll 30 september 2022

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 30 september 2022

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 30 november 2022

  Datum för nedtagande: 21 december 2022

 • Direktionens protokoll 3 juni 2022

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 03 juni 2022

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 26 juli 2022

  Datum för nedtagande: 17 augusti 2022

 • Direktionens protokoll 8 april 2022

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 08 april 2022

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 10 maj 2022

  Datum för nedtagande: 31 maj 2022

 • Direktionens protokoll 2 februari 2022

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 02 februari 2022

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 14 mars 2022

  Datum för nedtagande: 05 april 2022


År 2021

 • Direktionens protokoll 15 januari 2021

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 15 januari 2021

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 22 januari 2021

  Datum för nedtagande: 12 februari 2021

 • Direktionens protokoll 19 februari 2021

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 19 februari 2021

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 03 mars 2021

  Datum för nedtagande: 24 mars 2021

 • Direktionens protokoll 28 maj 2021

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 28 maj 2021

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 09 juni 2021

  Datum för nedtagande: 02 juli 2021

 • Direktionens protokoll 1 oktober 2021

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 01 oktober 2021

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 25 oktober 2021

  Datum för nedtagande: 15 november 2021

 • Direktionens protokoll 10 december 2021

  Typ av dokument: Direktionens protokoll

  Sammanträdesdatum: 10 december 2021

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 10 januari 2022

  Datum för nedtagande: 31 januari 2022

År 2024

År 2023

 • Ägarrådets protokoll 13 oktober 2023

  Typ av dokument: Ägarrådets protokoll

  Sammanträdesdatum: 13 oktober 2023

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 17 april 2024

  Datum för nedtagande: 27 april 2024

 • Ägarrådets protokoll 21 april 2023

  Typ av dokument: Ägarrådets protokoll

  Sammanträdesdatum: 21 april 2023

  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen Sundsvall

  Datum för uppsättande: 26 oktober 2023

  Datum för nedtagande: 06 november 2023

År 2022

År 2021

Justerade protokoll

Protokoll ska tillkännages senast andra dagen efter det att protokollet har justerats. Tillkännagivandet finns som kortast tillgängligt under tiden då en kommunmedlem har rätt att överklaga ett beslut.

Överklaga beslut

Om du anser att förbundsdirektionen har tagit ett beslut som inte följer gällande lagstiftning, eller som förbundsdirektionen inte har rätt att besluta om, kan du överklaga detta via förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. Överklagan ska ske skriftligt och innehålla vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats.

Alla kommunmedlemmar i någon av förbundets medlemskommuner Sundsvall, Timrå och Ånge har rätt att överklaga ett beslut. Du är kommunmedlem om du i någon av kommunerna:

 • är folkbokförd
 • äger fast egendom
 • betalar kommunalskatt.

Mer information om laglighetsprövning och hur du går till väga finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Senast uppdaterad:

Kontakta

Medelpads räddningstjänstförbund
Telefon: 060-12 32 00
E-post: kontakt@rtjmedelpad.se