Illustration på en megafon som ger ett viktigt meddelande till allmänheten genom 7 sekunders långa signaler.

Så varnas du

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett system för att varna människor att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Ett VMA kan skickas ut via radio, tv, sms, ljudanläggningar, internet och appar.

Viktigt meddelande till allmänheten - i fredstid

Signal: 7 sekunder - uppehåll 14 sekunder - signal 7 sekunder

Meddelande

Meddelande kan skickas ut via radio, TV, SMS, internet och appar. De appar som förmedlar VMA är krisinformation.se, sosalarm.se och sverigesradio.se.

Vad gör jag?

 • Bege dig inomhus
 • Stäng fönster, dörrar och ventiler
 • Lyssna på riks-och lokalradion. Titta på tv.
 • Signalen ”Faran är över” är en 30-40 sekunder lång signal.
 • Under ett pågående VMA kan du hitta aktuell information på Krisinformation.se. Du kan också ringa 113 13 för få information om händelsen.
Illustration på personer som går inomhus, stänger fönster och dörr samt lyssnar på radio och tv.

Faran är över

Oavbruten signal i 30 sekunder.

Signalen testas varje kvartal

Signalen för viktigt meddelande till allmänheten testas klockan 15:00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. I samband med detta går Sveriges Radio ut med information om testet.

Signalen ljuder under två minuter och består av sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad mellan. Efter ytterligare tre minuter, klockan 15:05, avslutas testet med signalen ”Faran över” som är en 30-40 sekunders lång signal.

Viktigt meddelande till allmänheten används vid:

 • Olyckor och allvarliga händelser, till exempel vid olje- och kemikalieutsläpp som påverkar vattentäkter eller utsläpp av brandfarliga gaser.
 • Svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112.
 • Krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammbrott eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen.

 

Höjd beredskap

Vid höjd beredskap finns två olika varningar. Vid omedelbar krigsfara kan regeringen beordra signalen beredskapslarm för att kalla in civil personal till militärtjänstgöring samt vid luftangrepp kan kommunerna sända signalen för flyglarm, vid meddelande från försvarsmakten, för att varna befolkningen.

Beredskapslarm

Signal: 30 sekunder - uppehåll 15 sekunder - signal 30 sekunder

Vad gör jag?

 • Bege dig inomhus
 • Lyssna på riks- och lokalradion. Titta på TV.
 • Förbered dig på att kunna lämna bostaden med det allra viktigaste; varma kläder någt att äta och dricka samt id-handlingar.
 • Är du krigsplacerad ska du omedelbart bege dig till den plats du har fått besked om.

Beredskapslarm är ett sätt för regeringen att meddela att det råder omedelbar krigsfara, eller att landet är i krig.

Flyglarm

Signal: med korta stötar under 1 minut

Vad gör jag?

Flyglarm betyder att du omedelbart ska uppsöka skydd, exempelvis skyddsrum eller en källare i den byggnad där du befinner dig.

Senast uppdaterad: