Bild på händer.

Brandskydd för riskutsatta grupper

Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Det är samhällets inriktning. Även när du blir äldre eller har vissa funktionsnedsättningar. Ditt hem behöver kanske ett extra avanserat brandskydd om du själv har svårt att snabbt ta dig ut, om det skulle börja brinna.

När fler bor kvar hemma ökar behovet av anpassning

Brandskyddskrav i bostäder enligt dagens bygglagstiftning förutsätter att den boende själv kan agera och sätta sig i säkerhet om det börjar brinna.

I de fall när individen inte har förmåga att skydda sig mot brand behöver samhället hjälpa till. Brandskyddet i bostaden behöver anpassas till individens behov. Ska samhället kunna möte behovet behövs politisk förankring och samarbete mellan förvaltningarna i kommunen.

Riskgrupper såsom äldre och funktionsnedsatta

De flesta som omkommer i bränder är äldre, ofta över 80 år. Det är inte hos de äldre det brinner oftast, men det är de som drabbats hårdast när olyckan är framme. Orsakerna är många men med rätt enkla hjälpmedel kan vi ge de äldre en chans att överleva en brand.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Brandskyddsföreningen vill att Sveriges kommuner tar ansvaret och erbjuder ett individanpassat brandskydd även till de personer som bestämmer sig att bo kvar hemma.

Tips på hjälpmedel

  • Sprinkler
  • Brandvarnare som är kopplat till ett trygghetslarm
  • Spisvakt

Vad gör vi på räddningstjänsten

Vi arbetar med att presentera och förklara syftet med individanpassat brandskydd till våra medlemskommuner. Vi redovisar dagens statistik om händelser kopplade till olika riskpersoner i bostäder och stöttar dem i hur man kan planera, genomföra och följa upp sitt arbete.

Senast uppdaterad: