Bild från en övning på Fillan tillsammans med andra blåljusaktörer

Övningsområdet Skyddscenter Fillan

På Skyddscentret Fillan skapar vi realistiska övningar. Här tränar och övar vi på rökdykning, trafikolyckor, akut sjukvård med mera.

Övning är viktigt

Varje heltidsanställd brandman övar ca 225 timmar per år. Cirka 200 anställda övar och utbildas varje år på Fillan. Både hel- och deltidspersonal. Vi har praktiska övningar och teori inom: brand, räddning, ledning och farliga ämnen. Många övningar genomförs även ute i samhället på till exemple ett hotell eller industrier,

Vi övar också tillsammans med andra organisationer såsom Polis, ambulans, SOS och kommunala verksamheter. Vid en större olycka är det många aktörer som alla hjälps åt och har olika roller i att hantera olyckan. Då är det också viktigt att vi övar tillsammans.

Utbildning

På Skyddscentret Fillan bedriver vi också utbildning. Både för vår egen personal men även till företag och organisationer. Exempel på utbildningar vi brukar genomföra på Fillan är;

  • Heta arbeten
  • Sjukvård (HLR, L-ABC)
  • Brandfarlig vara

Området

Övningsområde har funnits sedan 2006 och består bland annat av brandövningshuset som är byggt av ett tjugotal hopsvetsade containrar och bildar ett tre våningar högt hus. Det finns även ett klimathus som drivs av fjärrvärme. Där inne kan man öva rökdykning i 65 graders värme och skapa en luftfuktighet på 70 procent.

I klimathuset finns det möjlighet att skapa den miljö som behövs för tillfället. Väggar och trappor kan flyttas och huset kan förvandlas till allt från ett hotell, ett vårdhem till en vanlig villa. Det finns även lektionssalar för mer teoretisk utbildning.

Hitta hit

Adress: Ekenäsvägen 29.

Vägbeskrivning: Övningsområdet ligger vid det gamla färjeläget ut mot Alnö. Kör mot Alnö. Precis innan Alnöbron är det skyltat mot Fillanverket. Sväng av där och kör över järnvägsspåret och håll vänster. Då ser du byggnaderna.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Tf räddningschef
Johan Keijser
Telefon: 070 191 63 28 Länk till annan webbplats.
E-post: johan.keijser@rtjmedelpad.se