Heltidsstationer

Våra heltidsstationer finns i Sundsvall och i Timrå. De är bemannade dygnet runt, hela året. På 90 sekunder ska den operativa styrkan kunna rycka ut och hjälpa dig vid en olycka.

Brandstationen i Sundsvall

Brandstationen i Sundsvall ligger på Björneborgsgtan 40. Här finns det brandmän dygnet runt men också vår administrationsavdelning, förebyggandeavdelning och ledning.

Viktigt och bra samarbete med SOS Alarm

Dessutom delar vi byggnad med SOS Alarm. Vårt inre befäl sitter tillsammans med SOS och är den som koordinera våra styrkor vid larm.

När det verkligen gäller är det otroligt viktigt att samarbeta. Därför är det en stor fördel att vi sitter tillsammans med SOS, som får 112-samtalen.

Bemanning Sundsvall

Brandstationen i Sundsvall är bemannad av styrkor som består av två befäl och sex brandmän varav minst tre är rök- och kemdykare. Styrkorna är uppdelade i fyra skift.

Det är alltid ett inre befäl (IB) och en insatsledare (IL) i tjänst. Därutöver finns ett befäl i beredskap (BIB) och en räddningschef i beredskap (RCB).

Räddningsstationen i Timrå

Räddningsstationen i Timrå är bemannad av styrkor som består av ett befäl och fyra brandmän varav minst tre är rök- och kemdykare. Styrkorna är uppdelade i fyra skift.

Därutöver finns det personal som jobbar dagtid på stationen.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Sundsvalls station
Björneborgsgatan 40
854 60 Sundsvall
Telefon: 060-12 32 00

Timrå räddningsstation
Älvstrandsvägen 1
861 41 Sörberge
Telefon: 060-12 32 00