Bild på solcellsanläggning.

Solcellsanläggningar

En brand i en byggnad med solcellsanläggning medför elrisker och rasrisker. Vi har därför tagit fram rekommendationer för att förbättra säkerheten för räddningspersonal och minimera riskerna vid en brand.

Rekommendationer vid installation av solceller

Solceller går inte att stänga av på annat sätt än att avbryta dess exponering av solljus. Vid belysning fortsätter solcellspanelerna att producera el även om strömmen till byggnaden bryts via normala brytare, säkringar eller överspänningsskydd som löser ut.

Det medför att systemets kablar fortfarande är strömförande med upp till 1000 V och kan därmed innebära stora risker för räddningstjänstens personal.

I dagens lagstiftning och de allmänna råd som finns kring solcellsanläggningar tydliggörs inte förutsättningarna och säkerheten för räddningspersonal i samband med en insats.

Det finns däremot en del vedertagna lösningar och åtgärder som förbättrar säkerheten för räddningspersonal och som minimerar riskerna vid en brand.

Åtgärder för att höja säkerheten

Vid installation av en solcellsanläggning bör någon av nedanstående säkerhetshöjande åtgärder vidtas:

Lösning där hela anläggningen inklusive solcellspanelerna görs strömlösa

Ett sätt att uppnå en sådan lösning är att en växelriktare sitter i respektive panel. Det innebär då att panelen och de matarkablar som finns blir säkra ifall strömmen bryts. Det finns också andra varianter som kan uppnå samma resultat.

En manuell brytare/nödavstängningsknapp till solcellsanläggningen ska finnas i närheten av angreppsvägen till byggnaden. Om byggnaden har ett automatiskt brandlarm bör strömmen till panelerna brytas vid ett aktiverat brandlarm samt att nödavstängningsknappen då placeras vid brandlarmscentralen.

Placering av växelriktare på taket

Ett alternativ är att placera växelriktaren på taket, så nära panelerna som möjligt samt att kablarna för likström förläggs synliga på taket. Det innebär att kablarna för likström blir korta samt de är synliga för räddningstjänstens personal och på så sätt minskar risken.

Brandmansbryare

Denna lösning innebär att en brytare till likströmskablarna placeras så nära panelerna som möjligt och att en nödavstängningsknapp för att styra den brytaren placeras i närheten av angreppsvägen till byggnaden.

Om byggnaden har ett automatiskt brandlarm bör brytaren slå ifrån vid ett aktiverat brandlarm samt att nödavstängningsknappen då placeras vid brandlarmscentralen.

Lösningarna med växelriktare på taket eller brandmanbrytare uppnår inte samma säkerhetsnivå som lösningen där hela anläggningen kan göras strömlös. Själva solcellspanelerna kommer fortsätta producera el och kabelsträckan mellan panelerna och växelriktaren/brytaren kommer fortfarande vara strömförande med dessa lösningar.

Läs också Brandskyddsföreningens information om solceller under relaterad information här till höger.

Senast uppdaterad: