Bild på larmställ i ett omklädningsrum.

Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB)

Som räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) har du beredskap var fjärde vecka. Du har en personlig radioenhet och vid larm måste du kunna ta dig till brandstationen inom fem minuter.

Vill du hjälpa människor där du bor eller arbetar att känna sig trygga i sin vardag?

Att vara räddningstjänstpersonal i beredskap, också kallad deltidsbrandman, är ett spännande och varierande arbete som innebär räddningsarbete vid sjukdomsfall, bränder, trafikolyckor och andra olyckor.

Räddningstjänstpersonal i beredskap är en kommunal deltidsanställning. Räddningstjänsten betalar för den tid som du deltar i utryckningar, övningar och utbildningar. Du får dessutom beredskapsersättning. De flesta deltidsbrandmän har en annan huvudarbetsgivare men det är inget krav.

Beredskap var fjärde vecka 

När du har beredskap ska du kunna ta dig till brandstationen inom fem minuter när larmet går. Hur din beredskapsvecka är upplagd varierar. Bor du på orten men jobbar någon annanstans kanske du bara kan ha beredskap på kvällar och nätter. Om du däremot bor någon annanstans men jobbar på orten kanske det passar bra att ha beredskap på dagtid.

Kunskapsövningar och fysisk träning

Vi övar och tränar vanligtvis på vardagskvällar. Varje år har vi också en eller ett par övningsdagar.

Vi behöver dig - lämna intresseanmälan

Bli en av oss. Kanske kommer just du att förstärka någon av våra grupper inom kort. Du blir en viktig resurs för samhället och en tillgång i säkerhetsarbetet på din arbetsplats.

Du och din grupp möter människor i utsatta  situationer. Det är därför viktigt att du tycker om att samarbeta och hjälpa andra.

Urval och utbildning 

När vi får din intresseanmälan gör vi en första bedömning. Efter ett första godkännande är det dags för tester och utbildning. Så här går det till:

1. Vi testar din fysiska styrka och uthållighet. Du ska ha godkända testresultat från mätning av fysisk arbetsförmåga. Vi testar syreupptagningsförmåga, allmän kroppsstyrka och styrkeuthållighet. Dessutom får du göra en läkarundersökning med arbets-EKG. 

2. Vi utbildar dig. Blir du antagen får du gå en två veckors utbildning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och en plus en veckas utbildning hos oss på Medelpads räddningstjänstförbund.

Efter utbildningen är du redo att åka med din grupp. När du har arbetat hos oss ett tag går du ytterligare tre veckor utbildning hos MSB.

Totalt så omfattar utbildningen sju veckor, fem platsbundna och två på distans.

På MSB:s webbplats finns information om Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du måste dela vår syn på yrkesrollen 

Ursprungsland, kultur, kön och sexuell läggning har ingen betydelse för yrkesrollen. Det som är viktigt är:

  • goda kunskaper och regelbunden övning
  • en vilja att bidra till ett säkrare samhälle
  • en omtänksam och respektfull attityd inför medarbetare och de människor du möter i arbetet.

Senast uppdaterad: