Bild på trä som ska skapas

Byggärenden

Medelpads Räddningstjänstförbund verkar inom byggprocessen inom våra ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Ånge. Ska du bygga nytt eller renovera är det viktigt att brandskyddet blir bra.


Räddningstjänsten kommer i kontakt med de färdiga byggnaderna genom tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor. Vi ställer krav på organisatoriskt brandskydd och på byggnadstekniskt brandskydd.

Genom att kunna bidra med kunskap och erfarenheter tidigt i byggprocessen är vår förhoppning att kunna bidra till ett bättre fungerande brandskydd.

Vårt engagemang inom byggprocessen är huvudsakligen:

  • Rådgivning till kommunen
  • Stödjande till byggherrar vid frågor som gäller operativa insatser och insatsplanering
  • Delger erfarenheter från tillsyn och olycksundersökningar

Räddningstjänsten hjälper inte till med brandskyddsprojektering utan hänvisar till de brandkonsulter som finns.

För mer information angående att söka bygglov och brandskyddsprojektering, se din kommuns webbplats.

Senast uppdaterad: