Om larmet går

Sker det en olycka som leder till brand, explosion och utsläpp av farliga ämnen behöver du känna till vad du ska göra.

Inträffar en allvarlig olycka med farliga ämnen får du veta det på flera olika sätt

  • Via utomhussignalen ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), också kallad hesa Fredrik. Signalen består av 7 sekunder långa signaler med 14 sekunders paus mellan. Detta upprepas i minst 2 minuter.
  • Informations- eller varningsmeddelande som sänds ut via TV och radio.

Gör så här när du hör utomhussignalen eller får ett varningsmeddelande

  • Gå inomhus
  • Stäng dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på radio och tv.
Illustration; Gå inomhus, stäng dörrar, fönster och lyssna på radio

Om du hamnar i rök eller gasmoln

Rök och gas kan ha en stark och stickande lukt. Den kan ge sveda i ögon och näsa och ge irritation i halsen och hosta.

  • Tänk på vindriktningen!
  • Sök dig bort från olyckan.
  • Gå från vindriktningen.
Illustration; Spring ifrån vindriktningen.

Du kan göra ett tillfälligt ”flyktfilter” genom att andas genom en fuktad trasa.

Illustration; en våt trasa  över munnen kan fungera som ett tillfälligt filter om du hamnar i ett gasmoln

Senast uppdaterad: