Kontakta oss

Medelpads Räddningstjänstförbund

Besöks- och postadress:
Björneborgsgatan 40
854 60 Sundsvall

Telefon, växel: 060-12 32 00
E-post: mrf@sundsvall.se

Information till media under pågående insatser

Kontakta vakthavande befäl Räddningsregion Mittnorrland
Telefon: 010-489 12 49

Frågor om förbundets övergripande verksamhet

Per Silverliden, förbundschef 
Telefon: 070 312 35 53
E-post: per.silverliden@sundsvall.se

Frågor om operativ verksamhet

Johan Keijser
Telefon: 070-191 63 28
E-post: johan.keijser@sundsvall.se

Frågor om deltidsverksamhet
(räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB)

Tommy Lindgren
Telefon: 070 203 43 14
E-post: tommy.lindgren@sundsvall.se

Allmänna frågor om förebyggande arbete

Tora Åström
Telefon: 060-658 59 32
E-post: tora.astrom@sundsvall.se

Tillstånd om brandfarliga och explosiva varor

Tony Iseklint
Telefon: 060-658 59 28
E-post: tony.iseklint@sundsvall.se

Frågor om sotning och brandskyddskontroll

Tora Åström
Telefon: 060-658 59 32
E-post: tora.astrom@sundsvall.se

Frågor om utbildning och kursverksamhet

Se sidan för Utbildningar, alternativt kontakta växeln: 060-12 32 00

Frågor om avdelningen verksamhetsstöd

Sarah Faxby-Bjerner
Telefon: 060-12 32 00
e-post: sarah.faxby.bjerner@sundsvall.se

Frågor om fakturor

Henrik Arvola
Telefon: 060-12 32 00
E-post: henrik.arvola@sundsvall.se

Se även sidan om elektroniska fakturor Länk till annan webbplats.

Kommunikatör

Helen Olofsson
Telefon: 060-19 15 06
E-post: helen.olofsson@sundsvall.se

Senast uppdaterad: