Utbildningar

Skaffa dig kunskap och trygghet i att våga agera! Det är ett viktigt syfte med våra utbildningar. Många gånger är det någon annan än räddningstjänsten som kommer först fram till en olycka. Nästa gång kan det vara du.


Det är bättre att göra något än att inte göra någonting alls. Din första och snabba insats kan vara helt avgörande för hur konsekvenserna blir. Du kan rädda liv.

Utbildningarna fokuserar både på förebyggandet av olyckor samt hur du ska agera om något inträffar.

Vi har en erfaren organisation som dagligen arbetar med att förebygga, ingripa och begränsa skadorna vid brand och andra olyckor. Från denna organisation har vi kompetenta instruktörer för våra utbildningar.  

Målet med utbildningarna är att varje kursdeltagare ska kunna känna sig trygg med att omsätta kunskaper i ett skarpt läge. Många av våra utbildningar innehåller därför praktiska moment.

Senast uppdaterad:

Kontakta

Brandinspektör och utbildare
Thomas Åslin
Telefon: 070 191 04 99
E-post: thomas.aslin@rtjmedelpad.se