Bild på en krossad vindruta

Drabbad av trafikolycka

Här hittar du bra information om du har blivit drabbad av en trafikolycka.

Om bilen inte var försäkrad

Har du varit inblandad i en trafikolycka där skadan orsakats av ett motorfordon som är okänt, oförsäkrat eller registrerat i utlandet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och Trafikförsäkringsföreningen (telefon: 08-522782 00). Det är Trafikförsäkringsföreningen som reglerar den här typ av trafikskador.

Räddningstjänstens uppgift vid en trafikolycka

Räddningstjänsten främsta uppgift vid en trafikolycka är att omhänderta skadade på ett så skonsamt sätt som möjligt. Vi ska se till att ambulansen kan ta hand om personen så snabbt som möjligt för vidare vård.

Ibland kan det ske på bekostnad av materiella ting, som exempelvis när vi klipper upp taket på en bil. Detta gör vi för att förhindra skador på rygg och nacke på den olycksdrabbade.

Vi gör också bilen strömlös för att förhindra brand och för att krockkuddar inte ska lösa ut under räddningsarbetet.

För att göra olycksplatsen så säkert som möjligt för de skadade och vår egen personal spärrar vi alltid av området vid pågående räddningsarbete.

Vid trafikolyckor med dödlig utgång gör alltid Trafikverket, räddningstjänst och polis en utredning. Det gör man för att hitta eventuella förebyggande åtgärder, så att liknande olyckor förhoppningsvis inte ska kunna inträffa igen.

Bärgningsbil

Om ditt fordon har skador som gör att det måste bärgas från platsen och om polis inte är närvarande, ska du ringa det larmnummer för bärgning som ditt försäkringsbolag hänvisar till.

Om polis finns på olycksplatsen sköter de vanligtvis kontakten med bärgningsbil.

Senast uppdaterad: