Test av varningssignal måndagen 7 juni

Signalen för "Viktigt meddelande till allmänheten", förkortas VMA, testas måndag 7 juni klockan 15.00. Du behöver inte göra någonting om du hör testsignalen.

Om du hör signalen på måndag kl 15.00 den 7 juni så behöver du inte göra någonting. Det är bara ett test för att se att varningssystemet fungerar. 

Signalen kallas även för "Hesa Fredrik". Den är till för att varna allmänheten vid fara, till exempel vid bränder med stark rökutveckling, gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Signalen testas fyra gånger om året via de varningsanläggningar som finns i de flesta städer och tätorter.

Publicerad: