Vi övar på Ånge bangård 7 oktober

Om ser rök från Ånge bangård den 7 oktober mellan kl 09:00-13:00 behöver du inte ringa 112 till SOS.

Den 7 oktober övar räddningstjänsten tillsammans med Flogas. Övningen handlar om att hantera en olycka på Bangården i Ånge. Det kommer att innebära att rök kan synas i området.

Röken är inte farlig och det är bara vanligt vatten som brandmännen kommer att använda.

Om du ser rökutveckling på bangården den 7 oktober mellan 9-13, så behöver du inte ringa 112 till SOS. Det är bara en övning.

Vi vill ge dig denna information för att SOS inte ska få onödiga samtal och berätta det inte är något att oroa sig för – om du skulle se rök och brandbilar i farten under övningstiden.

Övningsdatum: 2021-10-07

Övningstid: 09:00-13:00

Plats: Flogas gasol omlastningsstation
Bangården
Rallarvägen
841 34 Ånge

Övningsansvarig:

Karl Groves, Medelpads räddningstjänstförbund.

Tel: 070-354 67 49

Fakta

Sevesoverksamhet omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen riktar sig till företag som hanterar stora mängder kemikalier vid ett tillfälle.

Räddningstjänsten övar regelbundet tillsammans med verksamheten för att säkerställa att de planer som finns fungerar.

Publicerad: