Första trädet faller för en ny brandstation i Timrå

Hösten 2023 ska en ny, modern brandstation stå färdig i Timrå. Idag fälldes det första trädet på området, en symbolisk markering för att markarbetet och nästa steg i byggprojektet har inletts.

– Det är en stor dag som markerar starten på det förberedande markarbetet på platsen. Enligt nuvarande tidsplan påbörjas bygget av brandstationen tidigast våren 2022, säger Staffan Abramsson, projektchef för bygget av den nya brandstationen.

Utrustad med motorsåg och skyddsutrustning fällde Tomas Brink, brandman på Timrå brandstation, det första trädet.

– Det känns jättebra, vi har väntat på det här i så många år. Den här brandstationen innebär större trygghet för invånarna och förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna, säger Anders Maxén, gruppchef på Timrå brandstation.

Lokaler för en säker arbetsmiljö

Mycket har hänt sedan början av 1950-talet, när Timrås befintliga brandstation byggdes. Fordonen och utrustningen har förändrats, likaså synen och kraven på arbetsmiljön. Den nya stationen kommer bidra till både större trygghet för invånarna och förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.

– Som brandman utsätts du för en stor mängd giftiga ämnen och då är det viktigt med lokaler som säkerställer en säker och ren arbetsmiljö. Den befintliga byggnaden lever helt enkelt inte längre upp till kraven och därför ska det nu byggas en helt ny brandstation, säger Anders Zetterqvist, biträdande projektledare och insatsledare inom Medelpads Räddningstjänstförbund.

Från duschen till brandbilen inom 90 sekunder

I planeringen av den nya stationen är flöden ett viktigt ledord. Lokalerna ska bland annat vara anpassade så att det snabbt går att vara redo för utryckning. För en brandman i tjänst spelar det ingen roll om du står i duschen eller äter middag; inom 90 sekunder ska du sitta i brandbilen och vara på väg.

– Effektiva och säkra flöden är också viktiga efter en uttryckning. Då ska smutsigt material kunna rengöras på ett säkert sätt, och det måste finnas plats för återhämtning i lugn och ro, säger Anders Zetterqvist.

Att den nya brandstationen placeras i Arenaområdet är långt ifrån en slump.

– Det är viktigt att utryckningstiderna är så korta som möjligt till både invånare och vår industri. Timrå kommun får här en brandstation av modernt snitt och i det är närhet en viktig faktor för att rädda liv. I de förstudier vi gjort har vi kommit fram till att Arenaområdet utgör den mest optimala platsen, säger Staffan Abramsson.

Blåljusgymnasium i anslutning till brandstationen

Lokaler kopplade till ett nytt blåljusgymnasium, som startar höstterminen 2022 på Timrå gymnasium, kommer att ligga i anslutning till räddningstjänstens nya lokaler. En förutsättning för satsningen på ett blåljusgymnasium är ett nära samarbete med räddningstjänsten och bygget av den nya brandstationen.

– Att vi kan samnyttja lokalerna med räddningstjänsten är en styrka, det hade inte kunnat bli bättre, säger Susanne Wåger, rektor på Timrå gymnasium.

Anders Zetterqvist är positiv till satsningen och det nära samarbetet.

– Det här är ett sätt för oss att attrahera och möta framtidens medarbetare. Det är även ett sätt för oss att verka för ökad trygghet i närsamhället. Vi tror på det här och vi tror på det tillsammans, avslutar Anders Zetterqvist.

Publicerad: