Gemensam satsning för akut hjälp av självmordsnära person

Denna vecka har blåsljusorganisationer och socialtjänst samlats i en regiongemensam satsning för att utbilda instruktörer i AOSP, akut omhändertagande av självmordsnära person.

Den här veckan har en regiongemensam satsning för att höja beredskapen för akut omhändertagande av självmordsbenägna personer, AOSP, inletts i Västernorrland. I samarbete med utbildningsledare från Karolinska institutet har Medelpads räddningstjänstförbund tillsammans med Region Västernorrland arrangerat det första av flera planerade instruktörsutbildningar i AOSP. Deltagare vid detta första utbildningstillfället var personal från Sundsvalls kommun, polisen, SOS och Medelpads räddningstjänstförbund.

- Det är viktigt att blåljusorganisationer har samma verktyg och samma kunskap om vad man kan göra för att hjälpa personer som vill ta sitt liv, säger Tora Åström, Medelpads räddningstjänstförbund.

Hela kedjan måste fungera

De deltagande organisationerna jobbar med människor före, under och efter en akut situation där någon försöker ta sitt liv.

- Att vi från olika samhällsaktörer nätvekar och samarbetar är så viktigt för att vi verkligen ska kunna hjälpa en människa som mår dåligt. Hela kedjan måste fungera, säger Madeleine Eriksson, utbildningssamordnare inom suicidprevention vid Medelpads räddningstjänstförbund.

Ökad trygghet i akut situation

Brandmännen Ilona Lindkvist och Linnea Ingmar har länge drivit frågan om hur viktigt det är att jobba med psykisk ohälsa. De går nu, tillsammans med Madeleine denna utbildning för att bli instruktörer i AOSP.

- Utbildningen ska ge oss ökad trygghet att ta kontakt med en person i kris. Det handlar om att våga fråga, våga lyssna och våga stanna kvar, säger Ilona Lindkvist.

De instruktörer som utbildas under veckan ska sedan utbilda vidare i AOSP i sina egna organisationer. Ytterligare utbildningstillfällen planeras till början av nästa år för att fler instruktörer från kommuner, räddningstjänst och region ska kunna utbildas.

Publicerad: