Information –
Signalen Viktigt meddelande till allmänheten

Medelpads räddningstjänst förbund (MRF) har under de senaste dagarna fått information om dålig eller i vissa fall ingen hörbarhet på signalen – Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)– i dagligt tal ”Hesa Fredrik” och som ska varna allmänheten utomhus om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö.

Signalen kom till efter andra världskriget o byggdes succesivt ut framför allt under det s k ”kalla kriget” där dess huvudsyfte var att varna allmänheten för risk för luftangrepp. Under senare del av 1990 talet gjorde bl.a. det förändrade omvärldsläget att signalen nyttjas även vid s k civila problem/risker som ex större risker för bränder, kemolyckor mm. Det är kommunen som bestämmer var ljudsändarna ska placeras.

Signalen testas fullt ut första helgfria måndagen under mars, juni, september och december. Det ljud som då låter är samma som vid en skarp särskild händelse – detta dels för att vi ska kunna veta att varningssystemet fungerar o även för att allmänheten ska känna igen signalen och förstå vad det är de hör.

Det är inte tänkt att VMA ska finnas och täcka hela Sveriges yta utan den ska användas vid platser/objekt som har stort totalförsvars värde eller där det finns särskilt farlig verksamhet ( ex kemikalie-industrier) och det finns ett stort behov av att kunna larma allmänheten om en olycka riskerar att hända eller har hänt. VMA signalen kan vidare finnas i orter som har större vägar där det går transporter av farligt gods som kan riskera allmänhetens hälsa vid olyckor.

Vad sker nu

MRF kommer fortsätta att ge service som vi gjort tidigare och säkerställa att varningssystemet fungerar och vid behov vidta kompletterande åtgärder

Olika signaler för utomhusvarning

Oavsett vilken signal du hör är det viktigaste att sätta på Sveriges Radio P4 för information.

  • Viktigt meddelande- 7 sekunders signal med 14 sekunders uppehåll. Repeteras 6 gånger.
  • Flyglarm – Ljuder stötvis: 2 sekunders signal med 2 sekunders uppehåll under 1 minut.
  • Beredskapslarm – 30 sekunder med 15 sekunders uppehåll under 5 minuter.
  • Faran över- En lång signal i 30 sekunder.

Andra varningssystem

OM något händer i vårat närområde finns det flera möjligheter att larma tex via

  • VMA via Sveriges Radio eller Sveriges Television
  • VMA via SMS
  • VMA på internet o i appar
  • Vid kärnkraftverk finns särskilda varningssystem.


Mer information finns på MSBs hemsida Länk till annan webbplats. för de som är intresserade.


Publicerad: