Förberedda företag

Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, av yttersta vikt.

Med kampanjen Förberedda företag vill MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) uppmana små och medelstora företag i Sverige att bidra till att stärka totalförsvaret och utveckla försörjningsberedskapen.

På MSBs webbplats finns sidorna med information och stöd till dig som vill veta mer om företagens betydelse för Sveriges beredskap i kris och krig och hur ditt företag kan bli mindre sårbart.

Gå till: Beredskap för företag, msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: