Risken för brand utomhus i skog och mark når extrem nivå

Prognosen visar att brandrisken går från mycket stor risk i dag torsdag till extremt stor risk under fredag 26 maj. Det gäller främst områden kring Sundsvall och Timrå. I Ånge är det mycket stor risk på söndag 28 maj. Alltså – avstå från att elda och grilla utomhus i skog och mark.

Så här ser prognosen ut för Sundsvall, Timrå och Ånge. Informationen är hämtad från Brandrisk Ute, en app från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Sundsvall

Brandprognos Sundsvall maj 2023

Under fredag 26 maj är det extremt stor brandrisk i Sundsvallsområdet.

Timrå

Brandriskprognos Timrå maj 2023

Under fredag 26 maj är det extremt stor brandrisk i Timråområdet.

Ånge

Brandriskprognos Ånge maj 2023

Under söndag 28 maj är det mycket stor brandrisk i Ångeområdet.

Här kan du se vad de olika brandrisknivåerna betyder, enligt appen Brandrisk Ute.

6 – Extremt stor risk

Avstå från att elda och grilla utomhus i skog och mark. Ofta är det eldningsförbud och extremt stor risk för brandspridning. Kontrollera om eldningsförbud råder. Fasta grillplatser kan vara tillåtet att grilla på, kontrollera lokala beslut hos din kommun eller länsstyrelse.

5 – Mycket stor risk

Avstå från att elda och grilla utomhus i skog och mark. Kontrollera om eldningsförbud råder. Fasta grillplatser kan vara tillåtet att grilla på, kontrollera lokala beslut hos din kommun eller länsstyrelse.

4 – Stor risk

Avstå från eller var mycket försiktig om du eldar och grillar utomhus i skog och mark. Kontrollera om eldningsförbud råder. Avstå från att elda eller grilla i miljöer där brand sprids lätt, såsom torra områden på grusgångar, torra hedar och fält eller områden med torrt fjolårsgräs.

3 – Måttlig risk

Var försiktig om du eldar och grilla utomhus i skog och mark. Brandrisknivån kan variera lokalt. Kontrollera om eldningsförbud råder. Visa stor försiktighet i områden som lätt torkar upp, på till exempel grusgångar, hedar och fält eller områden med torrt fjolårsgräs.

2 – Liten risk

Iaktta allmän försiktighet om du eldar och grilla utomhus i skog och mark. Brandrisknivån kan variera lokalt. Kontrollera om eldningsförbud råder.

1 – Mycket liten risk

Iaktta allmän försiktighet om du eldar och grilla utomhus i skog och mark. I allmänhet begränsad brandrisk. Brandrisknivån kan variera lokalt. Kontrollera om eldningsförbud råder.

Håll koll på brandrisken

Du kan också enkelt hålla koll på brandrisken där du befinner dig med hjälp av appen Brandrisk Ute. Den hjälper dig fatta kloka beslut så att du kan minska din risk att orsaka gräs- och skogsbränder. Här kan du läsa mer om appen Brandrisk Ute, msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: