Eldningsförbud i Västernorrlands län

Brandrisken i Västernorrland är väldigt hög och det råder eldningsförbud i länet från och med lördag 10 juni klockan 8.00. Det gäller tills att länsstyrelsen meddelar att förbudet upphör.

Nu är det upp till dig – ett eldningsförbud är till för att förhindra skogsbränder och det gäller utomhus i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.

Vid eldningsförbud är det

  • tillåtet att grilla på egen tomt med kol, briketter eller gas i en ändamålsenlig grill
  • tillåtet att grilla i för ändamålet särskilt iordningsställda grillplatser i sten, betong eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats
  • tillåtet att använda campingkök, stormkök och liknande om de placeras på eldsäkert underlag som sten, grus eller sand.

Respektera eldningsförbudet

Håll dig uppdaterad! Läget kan förändras. Kom ihåg att du har eget ansvar att ta reda på vad som gäller där du befinner dig och att även all tillåten eldning eller grillning sker under eget ansvar.

Vi uppmanar alla som arbetar i skog och mark att vara försiktiga vid användning av skogs- och markberedningsmaskiner.

Det är viktigt att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Den som orsakar brand genom oaktsamhet kan åtalas för allmänfarlig vårdslöshet.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbsida kan du läsa mer om vad som gäller vid eldningsförbud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Håll koll på eldningsförbud och brandrisk

På krisinformation.se finns en karta över eldningsförbud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan enkelt hålla koll på brandrisken där du befinner dig med hjälp av appen Brandrisk Ute. På MSB:s webbsidan kan du läsa mer om appen Brandrisk Ute Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På SMHI:s webbsida kan du se aktuella brandriskprognoser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information

På Länsstyrelsen Västernorrlands webbsida Eldningsförbud i Västernorrlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information och vanliga frågor och svar.

Lyssna till Radio Västernorrlands intervju om eldningsförbudet med Johan Keijser, Medelpads räddningstjänstförbund. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: