Stora regnmängder kan orsaka problem

SMHI har utfärdat gul vädervarning. Från kvällen fredag 30 juni fram till eftermiddag lördag 1 juli väntas stora regnmängder i delar av södra Norrland. Det kan bli lokala översvämningsproblem.

Det väntas stora mängder regn i bland annat södra Västernorrlands län. Vädervarningen gäller från fredag 30 juni, klockan 18.00 till lördag 1 juli, klockan 15.00. Natt mot lördag och lördag morgon väntas kraftigast intensitet och lokalt kan det då vara skyfallsliknande regn. Regnet mattas av lördag eftermiddag, men väntas pågå i under helgen.

De stora regnmängderna kan orsaka lokala översvämningsproblem. Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar och det finns risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.

På SMHIs webbplats kan du se varningar och meddelanden om väder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skydda fastighet och egendom

Vid skyfall och översvämningar prioriterar räddningstjänsten att skydda samhällsviktiga funktioner, till exempel sjukhus, och de personer som inte själva kan sätta sig i säkerhet. Enskilda fastighetsägare och privatpersoner måste därför vara beredda på att själva skydda och ansvara för sin fastighet och egendom.

Checklista vid risk för översvämning

Här är några råd och tips som kan vara bra att tänka på före, precis innan, under och efter en översvämning.

Före

 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.

Precis innan

 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna.
 • Ha mobiltelefonen fulladdad.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.

Under

 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden. Det kan räcka med en halv meter strömmande vatten för att dra omkull dig eller få bilen att driva i väg.
 • Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.
 • Vid en nödsituation - ring 112!

Efter

 • Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.
 • Gör en förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma.
 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSBs) webbplats finns mer information: Förbered dig för översvämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: