Seveso-övning på SCA Östrands massafabrik den 14 september

Torsdag 14 september klockan 9.00 startar övningen med att gaslarmet på området aktiveras. Färgad rök används för att simulera en olycka. Klockan 11.00 avslutas övningen.

Det är Räddningstjänsten Medelpad tillsammans med SCAs insatsstyrka och ledningsfunktioner som genomför övningen i området runt klordioxid och kemstation. Inledningsvis kommer gaslarm på industriområdet att aktiveras för att markera att övningen startar. För att simulera olycka använder de färgad rök. Övningen pågår mellan klockan 9.00 och 11.00 under torsdag 14 september.

Varför har vi Seveso-övning?

Sevesoverksamheter är verksamheter där vissa farliga ämnen förekommer. Det kan innebära särskilda risker i händelse av brand eller annan olycka. Därför övar vi tillsamman.

Publicerad: