Beredskapsveckan med temat: Öva!

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 (25 september-1 oktober).

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats.

Tema för Beredskapsveckan 2023: Öva!

Många fler hushåll i Sverige behöver generellt stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. Enkla övningar, utformade för att kunna användas i olika vardagssituationer, kan bidra till det. Därför är årets tema Öva!

Webbutbildningen "Sju dagar"

För dig som privatperson finns det webbaserade övningsverktyget "Sju dagar" som tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Där kan användaren utmana sig själv i att klara sju dagar utan el – oförberedd.

Scenariot i den första delen utvecklas allt eftersom timmarna och dagarna går och det gäller att välja det smartaste sättet att hantera de utmaningar man ställs inför, exempelvis vad gäller behovet av mat och vatten.

Övningarna kan du använda i olika vardagssituationer dag för dag och i Räddningstjänsten Medelpads sociala kanaler och här på webbpltasen släpper vi en övning klockan 12.00 varje dag under veckan.

Vid en kris är det viktigt att veta hur du ska agera. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre. Samtidigt är det viktigt att hjälpa andra. Det du gör påverkar hur hela landet klarar en kris. Du är en del av Sveriges beredskap.

Starta utmaningen "Sju dagar" (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer och öva din beredskap på webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Hemberedskap - sju dagar (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: