Var uppmärksam på kostnadsförslag för brandskyddsåtgärder på radhusvindar

För cirka fyra år sedan besökte räddningstjänsten Medelpad radhusägare i vårt område kring brandskydd på radhusvindar och brandskyddsåtgärder. Vi har nu fått veta att radhusägare ibland får prisförslag för mer omfattande åtgärder där kostanden är högre än nödvändigt.

Räddningstjänsten gjorde för cirka fyra år sedan besök hos radhusägare inom vårt geografiska område för att prata om ert brandskydd och för att kolla på brandskyddet på vinden.

Ett grundproblem i många radhus är att en brand kan sprida sig för fort mellan bostäderna om radhusvinden inte är tillräckligt brandsäker.

Som stöd för tillsynen hade vi ett föreläggande från Uppsala, som avgjorts i högsta rättsinstans, vilket slog fast vissa krav för brandsäkerheten på radhusvindar:

  • Otäta takfötter ska tätas minst 1 meter på varje sida om den avskiljande väggen som finns mellan varje lägenhet eller fastighet.
  • Den avskiljande väggen på vinden mellan lägenheterna eller fastigheterna ska stå emot en brand i 30 minuter.
  • Avskiljning på vinden ska sluta tätt mot yttertaket.
  • Genomföringar i avskiljande väggar mellan lägenheter eller fastigheter ska tätas på ett brandtekniskt godkänt sätt motsvarande minst EI30.

Efter besöket gjorde vi ett utskick till de radhusägare vi besökt om hur skyddet såg ut i deras bostad och vad som skulle kunna förbättras gällande brandskydd från en vind till en annan.

Utifrån Uppsala-fallet vet vi att kostnaden som vägts mot åtgärdens skälighet kan vara upp till 30 000 kronor (med viss påverkan av inflationen sedan föreläggandet skrevs). Finns det redan en avskiljande vägg och det endast är exempelvis takfoten som behöver åtgärdas kan kostnaden vara betydligt mycket lägre. Vi har exempel där kostnaden endast är några tusen kronor.

Det sägs nu att radhusägare ibland presenteras kostnadsförslag på den övre högre summan trots att åtgärderna som ska utföras är av mindre karaktär. Om detta stämmer är det olyckligt och något vi vill hjälpa till att förhindra.

Vi uppmanar radhusägare som känner sig osäkra på vilka brister ni har på radhusvinden som ska åtgärdas att kontakta räddningstjänsten för rådgivning.

Mer information

Vanliga brister i radhusets brandskydd

Åtgärder för att brandsäkra radhuset

Publicerad: