Rusta för oväder – gul vädervarning för snöfall och höga flöden i vårt område

Från fredag eftermiddag (10 november) till lördag morgon väntas snöfall som kan vara ymnigt och ge 10–20 centimeter snö. Vid kusten kan nederbörden komma som upp mot 40–50 millimeter regn.

Östra Västernorrland – gul varning för snöfall

Varningen utfärdad 9 november klockan 19.36.

Snöfall som tilltar i styrkta under fredag eftermiddag (10 november) och kan fram till lördag morgon vara ymnigt och ge 10–20 centimeter delvis blöt snö. Mest snö väntas troligen närmast kusten och kan då ge problem med framkomlighet på till exempel E4.

Utmed Medelpads kust och södra Ångermanlandskusten faller nederbörden främst som regn. Under varningsperioden kan regnmängden vid kusten nå upp mot 40–50 millimeter och totalt ännu större mängder, vilket kan ge översvämningsproblem.

Hur kan det påverka mig?

  • Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.
  • Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

Södra Norrlands kustområde – gul varning för höga flöden

Varningen utfärdad 9 november klockan 16.30.

Det väntas stora regnmängder längs kusten mellan Härnösand och Hudiksvall där flödena lokalt kan nå upp till orange varningsnivå. Tidigare snösmältning och fortsatt regn i kombination med blöt mark leder till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. Även några av de större åarna kan ha höga flöden. Varningen gäller tills vidare.

Hur kan det påverka mig?

  • Höga strömhastigheter i vattendragen.
  • Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.
  • Risk för översvämmad mark i anslutning till vattendrag och sjöar samt i låglänta områden, med påverkan på till exempel vägar och viadukter.

Skydda fastighet och egendom

Vid skyfall och översvämningar prioriterar räddningstjänsten att skydda samhällsviktiga funktioner, till exempel sjukhus, och de personer som inte själva kan sätta sig i säkerhet. Enskilda fastighetsägare och privatpersoner måste därför vara beredda på att själva skydda och ansvara för sin fastighet och egendom.

Förberedande åtgärder som du kan vidta om du bor i områden som riskerar att översvämmas:

  • Flytta undan känsliga föremål från områden som kan översvämmas eller där vatten kan tränga in.
  • Kontrollera och rensa om möjligt dagvattenbrunnar, diken och vägtrummor från grenar, löv och annat för att underlätta att vattnet rinner undan.
  • Titta över din försäkring på fastigheten – vad gäller?

Håll dig uppdaterad

SMHI:s prognoser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sveriges Radio P4 trafikredaktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Trafikverkets trafikinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: