Övning Stockviksverken den 15 november

Under förmiddagen kan ljudnivån vara hög på platsen från så kallade ”tyfoner” som används under nödlägesövningen.

Under förmiddagen onsdag 15 november pågår en nödlägesövning på industriområdet Stockviksverken. Det är Nouryon tillsammans med övriga företag på industriområdet som övar. De tyfoner som används för att varna personal på industriområdet kommer ljuda i samband med övningen.

De som befinner sig i närheten av industriområdet förväntas inte göra något i samband med nödlägesövningen.

Publicerad: