Gul och orange vädervarning i stora delar av Västernorrlands och Västerbottens kustland

Under onsdag eftermiddag och fram till torsdag förmiddag har SMHI utfärdat varningar för ihållande och tidvis ymnigt snöfall i kombination med tidvis frisk vid.

SMHI har utfärdat vädervarning i stora delar av Västnorrlands län och Västerbottens kustland från den 17 januari klockan 16.00 till den 18 januari klockan 12.00.

Varningen gäller ihållande, tidvis ymnigt snöfall, i kombination med tidvis frisk ostlig eller nordostlig vind. Totalt väntas 10-30 centimeter snö och som i kombination med kraftig vind kan ge drivbildning.

Ge dig inte ut på vägarna i området under sen kväll eller natt om du inte måste. Om du ger dig ut se till att bilen är fulltankad eller fulladdad och ta med varma kläder, mat och dryck.

Förbered dig på att det kan bli problem att ta sig fram i trafiken även under torsdagen.

Det kan bli strömavbrott till följd av de kraftiga vindarna i varningsområdet längs med kusten. Se gärna över vad du har hemma för att klara ett elavbrott. I Höga kusten kan byvindarna nå stormstyrka under kvällen.

Hur kan det påverka?

  • Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt, snörök, snödrev och drivbildning.
  • Begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen

Håll dig uppdaterad

Publicerad: