Tung, blöt snö och regn väntas

I östra delarna av Västernorrland väntas snö och regn under fredag 23 februari – ta det lugnt i trafiken.

SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall i de östra delarna av Västernorrlands län med start natten mot fredag den 23 februari. Under fredagen väntas tidvis kraftigt snöfall som kan ge 10-20 centimeter snö, lokalt upp till 30 centimeterm. Eftersom temperaturen kommer vara runt noll grader väntas tung snö och närmast kusten kan snön övergå i regn.

Hur kan det påverka?

  • Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.
  • Begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.
  • Det finns också risk för skador på egendom på grund av snöbelastning, framförallt om vatteninnehållet i snön är hög.
  • I de områden där snön faller som regn kan det finnas risk för vattenansamlingar, inträngning av vatten i källare och liknande i utsatta områden.

Håll dig uppdaterad

Publicerad: