Gul varning: Höga flöden i vattendrag

SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i diken, bäckar och åar i södra Norrland. Varningen gäller tills vidare.

SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i diken, bäckar och åar i södra Norrland. Varningen gäller tills vidare.

Höga flöden kan innebära översvämningsproblem längs med sjöar och vattendrag. Det kan innebära att det blir svårt att ta sig fram på vägar. Fastigheter i utsatta lägen kan få in vatten i byggnaden. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

Höga flöden kan på grund av höga strömhastigheter innebära en fara för personer som befinner sig i vattendraget.

Några tips:

  • Tänk på hur snön kan smälta vid ditt hus. Ta vid behov bort snö som ligger nära ditt hus.
  • Har du tillhörigheter där det kan bli översvämningar, flytta dem i tid. Det gäller både vid vattendrag, i källare eller andra utrymmen som kan bli översvämmade. Vid behov hyr eller köp pumpar i tid.
  • Placera inte föremål nära slänter intill vattendrag på din tomt. Detta ökar risken för skred och ras ner i vattnet, kan leda till proppbildningar eller miljöfarliga utsläpp.
  • Titta över din försäkring på fastigheten – vad gäller?

Läs mer om hur du skyddar ditt hus mot översvämning: Förbered dig för översvämning, msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om vädervarningar

Gul varning är den lägsta nivån av de tre varningarna och innebär allmänheten bör ha ökad uppmärksamhet avseende förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder om man bor eller vistas i utsatta områden eller på annat sätt tillhör en riskgrupp.

Vad betyder de tre vädervarningarna? Se, Varning för oväder.

Publicerad: