Olämpligt att grilla och elda utanför iordningsställda fasta grillplatser i skog och mark

De senaste dagarna har det blossat upp en del skogsbränder i länet. Det är torrt i markerna och brandrisken är stor. Du kan hjälpa till genom att vara mycket försiktig om du grillar eller eldar i skog och mark. Använd iordningsställda fasta grillplatser och tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.

Det översta marktäcket i skogen är mycket torrt samtidigt som vinden är kraftig. De bränder som räddningstjänsten släckt hittills har haft en mycket snabb spridning.

Enligt SMHI gör den friska vinden att brandrisken och spridningsrisken ökar och även om det lokalt kommer några skurar till helgen kommer detta endast tillfälligt sänka brandrisken för att sedan öka snabbt igen.

Tänk på att även om det inte råder eldningsförbud så är det olämpligt att grilla och elda utanför iordningsställda fasta grillplatser i skog och mark på grund av att markerna är så torra och de ökande vindarna. Försök hitta ett alternativ till att elda och grilla. Ta i stället med en svalkande matsäck på utflykten. Kom ihåg att du bär ansvaret om du startar en brand.

Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.

Håll koll på eldningsförbud och brandrisk

På Länsstyrelsens webbplats, din kommuns webbplats och på krisinformation.se finns information om eldningsförbud. På krisinformation.se finns också en karta över eldningsförbud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan enkelt hålla koll på brandrisken där du befinner dig med hjälp av appen Brandrisk Ute. På MSBs webbsida kan du läsa mer om appen Brandrisk Ute Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: